İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

Bilindiği üzere bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.10.2013 tarihine kadar internet sitesi açmaları ve bazı içerikleri bu siteye koymaları Yeni TTK ile zorunlu hale geldi. 31.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de de internet sitesi açılmasına yönelik olarak Yönetmelik yayımlandı. Söz konusu Yönetmelikte 21.09.2013 tarihli Resmi Gazete yer alan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklikler yapıldı.
Yeni TTK’nın 1524 ve Geçici 8’inci maddeleri uyarınca,bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.10.2013 tarihine kadar internet sitesi açmak zorundadırlar.

Yönetmeliğin 5’inci maddesi yapılan değişiklik ile yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre,

"(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (31.05.2013) itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (31.05.2013) sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

(3) Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.

(4) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

(5) Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, MTHS yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk şirketi kendi internet sitesini açmış sayılır. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğü ile ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması halinde bu hizmeti sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS yetkisine sahip olması zorunludur.

(6) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.”

21.09.2013 tarihli Yönetmelikle 31.05.2013 tarihli Yönetmeliğin 5’inci maddesi dışında da değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler daha çok internet sitesinin teknik boyutuna ilişkin olduğu için burada tekrar ele alınmayacaktır.

Daha önceki 01.08.2013 tarihli köşe yazımızda,"Yine holdingler için de benzer sorun gündeme gelecektir. Örneğin bir holdingin bünyesinde birden çok şirket var ise ve bu şirketlerin tamamı ya da bir kısmı bağımsız denetime tabi ise bu şirketlerin her biri için tek tek mi internet sitesi açılacaktır, yoksa tek internet sitesinde şirketlere özgüleme mi yapılacaktır? Konunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.”şeklinde görüş bildirmiştik. Yapılan bu düzenleme ile şirketler topluluğuna ilişkin sorular Yönetmelikle açıklığa kavuşturulmuştur.

Ancak 01.08.2013 tarihli yazımızda ele aldığımız, yurtdışı merkezli, %100 yabancı sermayeli Türk şirketlerinin Türkiye’de ayrı bir internet sitesi açmasının zorunlu mu olduğu, yoksa yurt dışındaki şirketin internet sitesinin bir kısmının Türkiye’deki şirkete özgülenmesinin yeterli mi olacağı sorusu cevabını bulmuş değildir.

Yine EPDK kapsamında faaliyette bulunan, ancak Bakanlar Kurulunca bağımsız denetime tabi olmak için belirlenen 3 şarttan hiçbirini ya da en az ikisini sağlamayan firmaların EPDK tarafından zorunlu olarak bağımsız denetime tabi tutulmuş olması nedeniyle, bu şirketlerin kanun ve yönetmelikteki içerikte internet sitesi kurmak zorunda olup olmadığı gibi hususlar hala cevap bulmamıştır.

Yukarıda bahsettiğimiz durumda olan şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığından görüş isteyebileceklerdir.

1 Ekim tarihine fazla süre kalmamıştır. İnternet sitesi açmak zorunda olan şirketlerin bir an önce sitelerini açmaları veya sitelerinin bir kısmını bu amaca özgülemeleri gerekmektedir.
Mavilim Hosting E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri © 2019
Altyapı: OpenCart-TR